subeler_1 Çiğli Ma vişehir

Eğitim Yaklaşımımız

Panda’ eğitim modeli oluşturulurken, Gelişim Psikolojisi bilgilerimiz yol göstericimizdir. Öncelikle çocuklarımızın içinde bulunduğu gelişim döneminin ihtiyaç ve hedef davranışları saptanır. Daha sonra eğitim ortamı ve materyaller bu hedefler doğrultusunda düzenlenir. Kullanılan yöntemler, bu döneme odaklı sağlam eğitim teorilerinin sentezi olarak özetlenebilir. Panda’da, her çocuk içindeki özgün gelişim potansiyeli ile farklı bir birey olarak kabul edilir. Kendini özgür biçimde ifade edebileceği, sevildiğini, önemli ve değerli olduğunu hissedeceği sağlıklı, sevgi dolu bir eğitim ortamında büyür.  Amacımız çocuklarımızda var olan merak duygusu, öğrenme güdüsü ve problem çözme yeteneğini geliştirerek, onlara eğitim hayatları ve tüm yaşamlarında başarılı ve mutlu olabilmeleri için gerekli donanımı kazandırmaktır. Bu donanımı kazandırmak da, özenle hazırlanan, sevgiyle uygulanan düzenli bir programdan geçer. Robert Fulglum’un ''Ne biliyorsam hepsini anaokulunda öğrendim” başlıklı yazısında özetlediği gibi yaşam boyu ihtiyaç duyacakları her şeyin provasını Panda’da yaparlar.

“……….Her şeyi paylaş... Hak yeme... Kimseye vurma... Aldığını yerine koy... Kendi dağıttığını topla... Sana ait olmayan şeyi alma... Birini incitirsen özür dile... Yemekten önce ellerini yıka... Tuvaletten çıkarken sifonu çek...

Dengeli bir hayat sür...

Her gün biraz öğren, biraz düşün, biraz resim yap, biraz şarkı söyleyip dans et, biraz oyna, biraz da çalış... Dünyaya çıktığında trafiğe dikkat et, el ele tutuş, bir arada ol ..."Robert Fulglum