Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılığını ortaya çıkaran en etkili çalışmalardan biridir. Yaratıcı dramada grup lideri çocuklara içinde oynayacakları bir çerçeve çizer ve gerektiğinde küçük dokunuşlarla onları yönlendirir. Yazılı sözler, sahne seyirci olmaksızın, liderin anlattığı ve ucunu açık bıraktığı hikayenin içinde çeşitli rollere girer, kahramanların tipini kendileri belirler, seçtikleri sözcük ve hareketlerle kendilerini özgürce ifade ederler. Bir tarafta grupla uyum ve etkileşim vardır bir tarafta bireysel farklılığını ortaya koyup grubu etkileyebilme şansı. Yaratıcı drama derslerinde zaman zaman müzik, ritm aletleri, dekor, maske, kostüm kullanılarak çalışmalar daha renkli hale getirilir. Yaratıcı drama çalışmaları hemen hemen tüm çocukların katılmaktan en çok hoşlandığı etkinliktir.