Yoga Eğitimi

Okulumuzda yoga eğitimine orta ve büyük yaş grubu çocuklar katılırlar. Yoganın temel hareketleri ve duruşları çocuklara hikâyeler ve oyunlarla öğretilir. Dersler nefes çalışmalarıyla başlar, çocuklar sakin ve hazır duruma geçtiklerinde yoga hareketleriyle devam eder ve gevşeme egzersizi ile sona erer.  Yoga hareketleri çocukların aşina olduğu hayvan, doğa ve obje isimleriyle adlandırılır. Çocuklar bir taraftan öğretmenlerinin gösterdiği hareketleri yaparlarken, diğer taraftan hareket adlarının içinde yer aldığı hikâyeler dinlerler. Anlatılan hikâyeler çocukların hareketi anlamlandırmaları ve içselleştirmelerine yardımcı olur. Yoga çocuklarımızın bedenlerine güç ve esneklik kazandırırken, kişisel farkındalıklarını geliştirmelerine de önemli katkı sağlar. Kendilerini kontrol edebildiklerinin farkına varırlar. En hareketli öğrencinin bile yoga derslerinde daha sakin ve huzurlu olduğunu gözleyebiliriz. Derslerimiz kendi yoga okulu yanında Karşıyaka ve Bostanlıda anaokullarında yıllardır çocuklara yogayı sevdiren Yasemin Tuçtüre tarafından verilmektedir.