Matematik Eğitimi

Okul öncesi (2-6 yaş) çocuklar somut düşünce dönemindedir. Matematiği soyut olarak algılayamazlar.  Ancak matematik Burton’a (1990) göre birbiriyle ilişkili bir özellikler bütünüdür. Çocuklarda matematiğe dair fikirler okul çağından önce başlar. Bu fikirler büyüdükçe basitten karmaşığa, somuttan soyuta geçer.

Okul öncesi eğitimcilerin görevi çocukların ilerde karşılaşacakları matematik durumlarına hem bilişsel olarak hazırlanmaları hem de matematikten zevk almalarını sağlamaktır.

Problem çözme,  matematiğin bütün alanlarını anlayabilmenin anahtarıdır. Serbest oyunlarda sıklıkla karşı karşıya kaldıkları problem çözme durumları mantıksal düşünme yeteneklerinin temelini oluşturur. Davranışlarının sonucunu görerek sebep sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler. Oyuncakların özelliklerini, sıralanışını gözlemleyerek, örüntü fikrine alışırlar. Paylaşırken, ölçme, oranlama, kıyaslama, azlık, çokluk, eşitlik kavramı oluşur.  Bu ve benzeri pek çok örnek sayılabilir.

Panda’da matematik eğitimi günlük yaşamın içinde, oyunlarla verildiği gibi, yapılandırılmış matematik eğitim saatleri ve kitap çalışmaları ile de pekiştirilir.