Fen Doğa Etkinlikleri

Okul öncesi dönem, insanoğlunun öğrenmeye, araştırma ve keşfetmeye en açık olduğu yaşlardır. 0-2 yaş döneminde bebek çevresini gözleyerek, dinleyerek, dokunarak, tadarak tanımaya çalışırken, 2 yaş sonrası dil gelişimi ile birlikte bu deneyimleri anlamlandırmaya, ve daha çok şey düşünüp, daha çok şeyi merak etmeye başlar. Çocuklardaki bu döneme özgü belirgin merak, araştırma ve keşfetme arzusu beslenip, doğru yönlendirildiğinde ilerde ihtiyaç duyacakları bilimsel, akademik araştırma arzusuna dönüşür.

Panda’da Fen ve Doğa çalışmalarında çocukların gözlem, deney ve tahminler yürütme yoluyla doğayı keşfetmeleri, yeni bilgi ve beceriler edinmeleri sağlanır. Tohum çimlendirerek, yoğurt mayalayarak, temiz ve kirli elle tuttukları elma dilimlerindeki değişimi gözleyerek, sirke ve karbonatı köpürterek, kısaca deneyerek gözlemleyerek öğrenirler. Mümkün olan her etkinlikte 5 duyularını da çalışmaya katmaları için ortam yaratılır.

 Çocukların her türlü merakı, yorumu eleştirilmeksizin dinlenir, araştırmasına, bulmasına, çalışmaları yönlendirmesine izin verilir. Örneğin proje çalışmalarımız çocuklara sorulan, “Bu konuda  neler biliyoruz?  Neler merak ediyoruz?” soruları ile başlar ve çocukların merak ettikleri şeyleri araştırma doğrultusunda ilerler.

Bu yaşta amaç her şeyi öğrenmeleri her konuda doğruyu bulmaları değil, bilime ve araştırmaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri, bilimsel çalışmadan zevk almalarını sağlayabilmektir.