Sosyalleşme

Okul öncesi dönemde sosyalleşme, çok sayıda arkadaş edinmek değil, arkadaş grubu içinde hem kendi hem arkadaşlarının rahat ve mutlu olabilecekleri davranış ve iletişim becerilerini edinebilmektir. Çocukların sosyalleşme sürecinde ani isteklerini kontrol etmek, beklemeyi öğrenmek, diğerlerinin isteklerinden haberdar olmak gibi öğeler önemlidir. Bu karaktere sahip olmayan çocuklar kendileri ve çevreleri için yıkıcı davranışlar gösterebilirler.  Sosyalleşme kavramı, toplumsal kural ve görevlerin nesilden nesle aktarılmasını ve bireyler tarafından bu özelliklerin kazanılmasını ifade eder.  

Toplumsal kural ve görevler ilk aşamada anne ve baba tarafından çocuğa aktarılır. Okul öncesi döneme geldiklerinde çocuklar ne kadar çok kişi ile iletişim içinde olurlarsa öğrendikleri o oranda pekişir. Okul öncesi kurumlar bu dönem çocukları için zengin bir sosyal çevre oluşturmanın yanı sıra, doğru yapılandırıldığında, toplumsal kuralları daha hızlı öğrenme ve içselleştirmelerine de olanak sağlarlar. Çocuklar öğretmenlerinin rehberliğinde başkalarını incitmeden kendilerini ifade etmeyi, paylaşmayı, yardım etmeyi, sıra beklemeyi, yeri geldiğinde gruba uyum sağlayıp yeri geldiğinde liderlik yapmayı öğrenirler.

Panda’da çocuklara öncelikle vermeyi hedeflediğimiz sosyal davranışlar şunlardır:

Ailesinden bir süreliğine ayrı kalabilmeyi öğrenme, kuralları öğrenme,  başkalarının farklı duygu ve düşünceleri olduğunu öğrenme,  başkalarının haklarının olduğunu anlama, yardımlaşma, paylaşma, işbirliği yapma, sıra beklemeyi öğrenme, yapıcı ve nazik davranma, lütfen, teşekkür ederim gibi sihirli sözcükleri kullanmayı öğrenme.